Zapraszam do posłuchania słów ks. Józefa które zarejestrowało Katolickie Radio Podlasia. Dziękuję ks. Sławomirowi Kapitanowi.